Proč nás podpořit?

Školu utváří lidé, kteří v ní pracují. Pro vzrůstající kvalitu našeho školství je nezbytné, aby do škol přicházeli kvalitně připravení mladí učitelé, vybavení nejenom teoretickými poznatky, ale především s již rozvinutými pedagogickými kompetencemi. Toho lze dosáhnout jedinou cestou, a to systematicky koncipovanou pedagogickou praxí. 

A právě tato pedagogická praxe je v současném systému přípravy budoucích učitelů nedostatečná. Začínající mladí učitelé jsou většinou zaskočeni realitou na školách a velké množství jich odchází již během prvních tří let ze školství. 

Darem pomáháte hned třikrát

Oblast našeho zájmu je spojena s vytvořením prostředí podporující studenty - budoucí učitele v rozvíjení jejich pedagogických kompetencí. Pilotním projektem v této oblasti chceme poukázat na problematiku a ověřit společně se skupinou vybraných studentů námi připravený program v oblasti aplikované pedagogiky a následné praxe realizované na základních školách v rámci České republiky.

Budoucím pedagogům

Získávat praxi pedagogické kompetence během studia a být tak kvalitně připraveni na své budoucí povolání.

Dětem

Učit se jinak a zábavněji

Stávajícím pedagogům

Inspirace a motivace do vlastní výuky

Daňové zvýhodnění

Dar poskytnutý Institutu moderní pedagogiky, z.ú. je darem neziskové organizaci, který můžete uplatnit pro snížení daňové povinnosti. Zákon č. 586/1992 Sb. o dani z přijmu stanoví podmínky, za kterých si může poplatník započítat výši daru pro snížení svého daňového základu.

Podmínky pro fyzické osoby ( § 15 odst. 1 zákon č. 586/1992 Sb. o dani z přijmu): Snížení základu daně lze uplatnit pokud hodnota daru v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně, nebo alespoň 1.000 Kč. Maximální výše daru, kterou je možné odečíst činní v úhrnu 15 % ze základu daně.

Podmínky pro právnické osoby ( § 20 odst. 8 zákon č. 586/1992 Sb. o dani z přijmu): Snížení základu daně lze uplatnit pokud hodnota daru v kalendářním roce dosáhla alespoň 2.000 Kč. Maximální výše daru, kterou je možné odečíst činní v úhrnu 10 % ze základu daně.