Pruzkum

Zeptali jsme se Pedagogů

Dotazníkový průzkum IMPe

V podzimním dotazníkovém šetření, jehož cílem bylo poselství aktivních pedagogů určené studentům pedagogických fakult, jsme požádali pedagogy, aby uvedli, které aspekty přípravy budoucích učitelů si podle jejich názoru zaslouží větší pozornost.

Pedagogové jednoznačně doporučují zařadit do přípravy budoucích učitelů podstatně více praxe. Jak je vidět na následujícím grafu, shodlo se na tom 88% dotázaných.

Více praxe
0%

Kromě důrazu na zařazení více pedagogické praxe do přípravy budoucích učitelů, zmiňují pedagogové i větší množství náslechů ve vyučovacích hodinách zkušených pedagogů. Zmíněna byla taktéž nedostatečná příprava v oblasti didaktiky, kterou mladší pedagogové považovali za nevhodnou, nepraktickou a nedostačující.

Často zmiňovanou potřebou byly praktické rady do výuky. Pedagogové zmínili i potřebu kontinuálního vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti. 

Jaké vlastnosti jsou pro pedagoga nezbytné?

Pedagogové se v dotazníkovém šetření shodli na velké řadě vlastností, přehled těch nejcitovanějších uvádíme v grafu.

Trpělivost
69%
Kreativita
69%
Empatie
63%
Tolerance
44%
Důslednost
38%

Pedagogové dále upozorňovali na zodpovědnost, pracovitost, diplomatické a spravedlivé jednání. Nechyběly organizační schopnosti a systematičnost.

Za všechny uvádíme výstižnou odpověď Mgr. Aleny Šlaufové, ZŠ Zruč-Senec: “Schopnost přizpůsobit se novým trendům i požadavkům, brát děti jako osobnosti, partnery, umět přiznat chybu, omyl, sám být pracovitý a svědomitý, pokud to chci po dětech.”

Poselství budoucím pedagogům

od současných pedagogů

Vybíráme několik zajímavých vzkazů začínajícím pedagogům.

To, co učitel vyšle směrem k žákům, vrátí se mu zpět. Proto vysílejte pozitivní myšlenky a dobrou energii.

Promýšlejte si přípravu, zkoušejte různé formy a metody, abyste zjistili, které vám vyhovují. Najděte si svoji cestu k výuce.

Buďte sami sebou, nehrajte si na někoho kým nejste. Nebojte se zeptat kolegů, pokud něco nevíte.

Začátky jsou těžké, ale určitě to nesmíte vzdát. Důležitá je motivace, umět děti namotivovat. Učte se novým věcem.

Spolupracujte s pedagogy, vzdělávejte se v nových metodách a formách práce. Učte se komunikovat s rodiči.

Získat skvělého uvádějícího učitele. Dobře analyzovat prostředí, do kterého přicházíte (chod školy, atmosféra).

Nebát se rozebrat případný neúspěch se zkušenějším kolegou. Nebát se požádat o pomoc a radu.

Každý začátek je těžký, takže se nenechte odradit prvními neúspěchy, zklamáním z toho, že to zrovna nejde tak, jak byste si to představovali. Zkuste uplatnit své získané vědomosti a přijít na to, jak se naučit učit. Chce to ale velkou trpělivost a nadšení.